Everything DiSC™ työyhteisöprofiili Yrityskohtainen

Ihmisryhmälattialla

Everything Disc™ Työyhteisöprofiili toimii oman kehittymisen työkaluna, sen avulla tunnistetaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tämä profiili auttaa ymmärtämään myös ihmisten erilaisuutta, erilaisia toimintatyylejä ja käyttäytymispiirteitä. Profiili auttaa parantamaan viestintää erilaisten yksilöiden välillä sekä kehittää johtamista.

Kenelle koulutus sopii?

Tiimin yhteistoiminnan tehostamiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen, kommunikaation parantamiseksi sekä esihenkilöillä yksilöllisen johtamisen ja valmentamisen tueksi. Profiili voi toimia keskustelun pohjana myös kehityskeskusteluissa.

disc väreillä

Asiantuntijat

Pia Upanne

Pia Upanne

koulutusasiantuntija, johtaminen
Jouni Simonen

Jouni Simonen

koulutusasiantuntija, johtaminen: muutos- ja osaamisenjohtaminen
Mikko Gerdt

Mikko Gerdt

kouluttaja, johtaminen ja palvelumuotoilu, JYEAT tuotevastaava
Kari Tillanen

Kari Tillanen

kouluttaja, johtaminen ja yritystalous

Ota yhteyttä

Roskapostitarkistus

Inspiroidu

Blogi
Työnopastaminen vaatii kuitenkin työn substanssiosaamisen lisäksi muun muassa ihmisten erilaisuuden tunnistamista, vuorovaikutusosaamista ja palautteen antamisen taitoa.Kun kysyn koulutustilaisuuksissa ihmisiltä, mitä he muistavat ensimmäisestä työpäivästä, saan usein seuraavanlaisia vastauksia.
Blogi Kari TIllanen
Blogi
Tarve opintokokonaisuudelle nousi esiin, kun haastattelimme Taitotalon esihenkilötutkinnon suorittaneita. Johtamisen TaitoLABin tapaamisten aiheet on suunniteltu kattamaan kirjon ajankohtaisia ja merkityksellisiä aiheita, jotka ovat olennaisia esihenkilötehtävissä toimiville ja johtamistyötä harjoittaville ammattilaisille.
Blogi Kai Tolvanen
Lue lisää artikkeleita