Palvelumuotoilun henkilökohtainen sparraus Kurssi

betoniseinän edessä keltapaitainen punahiuksinen nainen

Palvelumuotoilu on prosessimainen lähestymistapa asiakasymmärryksen lisäämiseen ja sen pohjalta ihmisläheisempien palvelujen kehittämiseen. Omien toimintatapojen reflektointi syventää omaa osaamistasi palvelumuotoilussa. Sparraus on oiva tuki reflektointiin.

Koulutuksen sisältö

Sparraus keskittyy sinulle tärkeisiin tai merkityksellisiin kohtiin palvelumuotoilun prosessissa. Sparraukseen voidaan ottaa lähtökohdaksi myös jo toteuttamasi palvelumuotoilutyö. 

Henkilökohtainen sparraus sisältää viisi tunnin mittaista tapaamista joko verkossa tai Taitotalon tiloissa. Sparrauksen kesto on keskimäärin 1-2 kuukautta.

Kenelle koulutus sopii?

Palvelumuotoilun parissa työskenteleville tai palvelumuotoilusta kiinnostuneille. 

Inspiroidu

Uutinen
Yhdistyksen jäseniä yhdistää tuotekehitys ja pyrkimys tehdä parempia palveluita ja tuotteita.Jokaisen opiskelijan kanssa sovittiin oma kehityskohde. Koulutuksen aikana he pystyivät perehtymään yksityiskohtiin. Samalla kokonaisuuksia oppi katsomaan myös boksin ulkopuolelta. Osallistujat kokivat, että opit oli saumatonta viedä arjen käytäntöön heti.
Tuotekehitys
Taitocase
Välitunti Oy ja Taitotalo lähtivät kehittämään uudenlaista kännykkäsovellusta lasten ääntä kuunnellen. Välkky-niminen sovellus on edennyt testausvaiheeseen ja otetaan käyttöön syksyllä.Välitunti Oy keskittyy auttamaan sosiaalihuollon piirissä, haastavassa tilanteessa olevia 7–17-vuotiaita lapsia, jotka uhkaavat jäädä monesti koulupudokkaiksi.
Pia Kelorita valkotaulun edessä
Lue lisää artikkeleita