Palvelumuotoilun perusteet Kurssi

palaveri pöydän ääressä juomalasit ja tietokone sekä vihkoja

Palvelumuotoilussa on kyse asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden ja liiketoiminnan yhdistämisestä. Palvelumuotoilu ei ole kehittäjien ja muotoilijoiden yksinoikeus, vaan jokaisella on mahdollisuus hyödyntää palvelumuotoilua. Koulutuksen kesto on 3,5 h. Koulutus toteutetaan verkkoyhteyksien kautta.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen hyödyt 

  • Saat käsityksen palvelumuotoilusta ja sen hyödyntämisestä asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämisessä
  • Otat haltuun palvelumuotoilun prosessin
  • Saat valmiudet hyödyntää palvelumuotoilua välittömästi käytännössä nykyisten palveluiden kehittämisessä ja uusien palveluiden innovoinnissa

 

Kouluttajat

Kouluttajilla, Kimmo Viitasella ja Sari Herralalla, on molemmilla käytännön kokemusta palveluiden kehittämisestä useiden satojen yritysten kanssa. Molemmat ovat kouluttaneet palvelumuotoilua sadoille aiheesta kiinnostuneille.  
 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Luvassa ei ole puuduttavaa teoriaa tai 3,5 tunnin luentoa, vaan osallistujia osallistavaa keskustelua, esimerkkien avulla havainnollistamista ja hiukan käytännön harjoittelua.  Koulutuksen sisällössä huomioidaan aina osallistujien edustamat toimialat. Koulutuksen materiaalit ja koulutuksen aikana yhdessä tuotettu sisältö lähetetään osallistujille sähköpostilla koulutuksen jälkeen.


- Palvelumuotoilun hyödyntäminen ja käyttökohteet
- Asiakasymmärrys, asiakaskokemus, käyttäjäkokemus - arvon tuottaminen ja toimittaminen 
- Palvelumuotoilun prosessi käytännössä
- Palvelumuotoilun menetelmät
 

Kenelle koulutus sopii?

Kaikille palvelumuotoilusta ja sen hyödyntämisestä kiinnostuneille ulkoisten ja sisäisten palvelujen, tuotteiden tai prosessien toteuttajille ja kehittäjille sekä viestinnän, myynnin ja markkinoinnin parissa toimiville alasta riippumatta. Koulutus toimii hyvänä starttina esimerkiksi esihenkilöille ja projektipäälliköille aktiivisempaan tiimin jäsenten osallistamiseen.

Asiantuntijat

Sari Herrala

Sari Herrala

koulutusasiantuntija, johtaminen, lean, laatu ja prosessi
Kimmo Viitanen

Kimmo Viitanen

kouluttaja, johtaminen ja palvelumuotoilu

Inspiroidu

Uutinen
Yhdistyksen jäseniä yhdistää tuotekehitys ja pyrkimys tehdä parempia palveluita ja tuotteita.Jokaisen opiskelijan kanssa sovittiin oma kehityskohde. Koulutuksen aikana he pystyivät perehtymään yksityiskohtiin. Samalla kokonaisuuksia oppi katsomaan myös boksin ulkopuolelta. Osallistujat kokivat, että opit oli saumatonta viedä arjen käytäntöön heti.
Tuotekehitys
Taitocase
Välitunti Oy ja Taitotalo lähtivät kehittämään uudenlaista kännykkäsovellusta lasten ääntä kuunnellen. Välkky-niminen sovellus on edennyt testausvaiheeseen ja otetaan käyttöön syksyllä.Välitunti Oy keskittyy auttamaan sosiaalihuollon piirissä, haastavassa tilanteessa olevia 7–17-vuotiaita lapsia, jotka uhkaavat jäädä monesti koulupudokkaiksi.
Pia Kelorita valkotaulun edessä
Lue lisää artikkeleita