Hiilijalanjäljen laskeminen - päästöt ja säästöt (Teams) Kurssi

ihmisiä whiteboard ja metsää taustalla

Yrityksen tai tuotteen hiilijalanjälki on yksi vastuullisuusraportoinnin keskeisistä mittareista. Kestävyysraportointidirektiivi eli Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vaaditaan jo nyt suurilta yrityksiltä, ja ne taas tulevat vaatimaan sitä alihankkijoiltaan. Hiilijalanjäljen laskeminen koskettaa siis myös pk-yrityksiä. 

Koulutuksen sisältö

Tässä koulutuksessa kuulet, miten yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa kannattaa lähteä liikkeelle, miten se käytännössä toteutetaan ja miten tuloksia hyödynnetään. Lopuksi käydään esimerkkinä läpi Taitotalon hiilijalanjäljen laskentaprosessi.

Kannattaa myös muistaa, että hiilijalanjäljen laskenta ei ole pelkkä välttämätön paha, vaan sen avulla voidaan löytää yrityksen prosesseista kohteita, joissa esim. energiakustannuksia tai jätehuoltokustannuksia voidaan pienentää.

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena Teamsin välityksellä.

Ohjelmassa

 • mitä hiilijalanjäljellä tarkoitetaan
 • laskentamalli
 • GHG-protokolla ja standardit
 • laskennan laajuus ja rajaukset
 • lähtötiedot, tulokset, raportointi
 • yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Case - Taitotalon hiilijalanjäljen laskentaprosessi

Kurssin kouluttajat

TkT Tuula Pohjola , Crnet Oy

TkT Tuula Pohjolan väitöskirja hiilijalanjäljen laskennasta (TKK Tuotantotalous 1999) oli kansainvälisestikin ensimmäisiä laajoja tutkimuksia yritysten ja julkishallinnon toimijoiden aiheuttamista hiilidioksidiekvivalenttipäästöistä. Väitöskirja sisältää 10 erilaista tapaustutkimusta, joissa organisaation aiheuttama CO2eqv – määrät on laskettu.

Tuula Pohjolan väitöskirjassaan kehittämä ympäristökuormitusten mallinnusjärjestelmä, jota on käytetty tuotteiden ja toimintojen hiilijalanjäljen laskennoissa, sisältää koko toimitusketjun ympäristöpäästöjen tekijöiden kartoituksen ja niiden aiheuttamien CO2eqv -päästöjen laskennan. 

Tuula Pohjola on myös kehittänyt lähinnä oppilaitosten käyttöön tarkoitetun CRnet kestävän kehityksen tietopankin, joka sisältää kootusti kestävän kehityksen perusperiaatteet suomeksi ja englanniksi (noin 200 sivua/kieli). Tällä hetkellä CRnet KeKe-tietopankissa on lisäksi (16.1.24) suomenkielisiä uutisia 40 878 ja englanninkielisiä uutisia 27 729 kappaletta.  

Crnet Oy on mukana 1.1.2024 alkaneessa kolmivuotisessa EU Komission GREENLAB -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää EUn tasolla pk-sektorin yritysten sekä oppilaitosten kestävän kehityksen oppimisympäristö. 

Liisa Pajari, Taitotalo

Liisa Pajari on palveluasiantuntija ja Taitotalon ympäristövastaava. Hän oli avainroolissa Taitotalon hiilijalanjäljen laskennassa ja on tehnyt opinnäytetyönsä hiilijalanjälkilaskimista ja niiden vaikuttavuudesta. Ympäristölaatuprojektin projektipäällikkönä hän oli hankkimassa Taitotalolle ISO 14001:2015 ympäristösertifikaattia. Liisa Pajari on myös kouluttautunut sisäiseksi auditoijaksi.

Kenelle koulutus sopii?

 • ympäristö- ja laatuasioista vastaaville 
 • yritysten hankinnoista ja logistiikasta vastaaville
 • vastuullisuusasiantuntijoille
 • esihenkilöille
Ilkka Lassila

i Kysy lisää

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija, suunnittelijoiden koulutukset, prosessiturvallisuus, säteilyturvallisuus
Ota yhteyttä

Inspiroidu

Blogi
Tämä näkemys auttaa meitä tunnistamaan ja tarkentamaan, millaisiin perususkomuksiin pohjautuva organisaatiokulttuuri tukee tulevaisuudessa menestymistä.Jokaisen organisaation oma persoonallinen kulttuuri perustuu tiettyihin perususkomuksiin. Työyhteisön toimintatavat, prosessit, ihmisten puheet ja käytös kumpuavat näistä perususkomuksista.
Mikko Gerdt
Lue lisää artikkeleita