Vanhustyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysalan koulutus vanhustyö

Koulutus syventää vanhustyön osaamistasi ja lisää ammattitaitoasi toimia vaativissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä sekä edistää syvällisempää ammatin hallintaa ja monialaista osaamista. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet kehittää vanhustyötä asiantuntijana erilaisissa toimintaympäristöissä yhteistyössä verkoston eri toimijoiden kanssa.

Kenelle tutkinto sopii?

Hakijalla tulee olla jokin sosiaali- ja terveysalan tutkinto sekä työpaikka vanhustyön parissa.

Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään lisäksi hyvää ammatillista suomen kielen taitoa. Hakija ohjataan tarvittaessa kielitestiin. 

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella. Haastatteluissa kartoitetaan hakijan edellytykset suoriutua tutkinnosta sekä henkilökohtaiset tavoitteet.

Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-lainsäädäntöön ennen hakeutumista.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutusmuoto

Tutkintokoulutus

Koulutuksessa keskeistä on vanhustyön kehittäminen, jonka johdosta koulutuksen suorittaminen edellyttää työpaikkaa vanhustyön parissa. Koulutuksessa laaditaan kehittämistehtävä osaamisalan mukaisesti. Osaaminen on mahdollista osoittaa näytöissä, kun osaamistavoitteet on saavutettu.

Tutkintokoulutuksesta löydät lisää tietoa täältä.

Ennen opintojen aloitusta laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutusmuoto ja opiskelijamaksu

1.1.2024 alkaen tehdyissä oppi- ja koulutussopimuksissa koko tutkinnon suorittamisen opiskelijamaksu on 200 euroa (alv 0 %). Opiskelijamaksun voit maksaa 1–4 erässä. Ensimmäinen erä maksetaan opintojen alkaessa. 

Voit valmistuttuasi hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä. Lue lisää (www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi)​. 

Työnantajalla on mahdollisuus korvata opiskelijamaksun opiskelijalle verovapaasti (Verohallinnon ohje: ”työnantaja voi verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan).”​

Tutkinnosta on mahdollisuus suorittaa myös osatutkintoja. Osatutkinnon opiskelijamaksu on 1.1.2024 alkaen 50 euroa (alv 0 %). Opiskelijamaksu suoritetaan opintojen alkaessa.