Teräsrakenteiden palosuojaustarkastajan pätevöityminen Kurssi

teräspalkkeja

Saat koulutuksessa valmiuksia, jotta pystyt tarkastamaan teräsrakenteiden palosuojaukset voimassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja suoriutumaan pätevyystodistuksen edellyttämästä tentistä ja näyttötyöstä. Tentin ja näyttötyön hyväksytysti läpäistyäsi voit hakea pätevyystodistusta Teräsrakenneyhdistys ry:ltä.

Pätevä palosuojaustarkastaja varmistaa toiminnallaan, että koko palosuojamaalausprosessi on suoritettu kyseisen tuoteyhdistelmän varmennetun käyttöselosteen ja muun ohjeistuksen mukaisesti. Muiden palosuojausmenetelmien osalta varmistetaan työn suoritus tuotteelle annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan kahdessa osassa. Teoriakoulutus ja -koe verkossa ja näyttötyö työmaalla sovitusti. Näyttötyö pitää antaa 3 kuukauden kuluessa teoriakoulutuksesta.

Koulutuksen sisältö:

  • kantavien rakenteiden palomääräykset
  • palotilan ja teräsrakenteiden lämpötilankehitys ja -laskenta
  • kantavien rakenteiden palosuojauksen suunnittelu
  • palosuojausmateriaalit
  • maalausolosuhteet maalaamoissa ja työmaalla
  • palonsuojatöiden valvonta, dokumentointi ja raportointi
  • mittalaitteet, mittausten suoritus ja mittaustulosten arviointi
  • mittausharjoitus
  • mittaustyön näyttötehtävä

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet ja riittävän työkokemuksen omaavat tarkastajat voivat hakea Teräsrakenneyhdistys ry:ltä pätevyystodistusta, joka on palosuojaustarkastajille pakollinen. Uusien ja uusittavien palosuojamateriaalien varmennettujen käyttöselosteiden mukaisia palosuojamaalausjärjestelmiä saavat tarkastaa vain päteviksi todetut henkilöt. Teräsrakenneyhdistys ry suosittelee kaikille varmennettujen käyttöselosteiden haltijoille ja töiden tilaajille vain päteviksi todettujen tarkastajien käyttöä kaikissa tapauksissa.

Pätevyystodistus on voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen vaaditaan täydennyskoulutukseen osallistuminen tietojen päivittämiseksi ja todistuksen uusimiseksi. 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutuksesta hyötyvät palosuojauksen tarkastusta suorittavat, rakennus- ja urakointiliikkeiden työnjohtajat, tekniset isännöitsijät, valvojat ja rakennuttajat.

Hakijalla tulisi olla tekninen peruskoulutus ja riittävä työkokemus (2 vuotta) alalta (esimerkiksi työnjohto- ja/tai tarkastustehtävistä). Alalla pitkään toimineiden henkilöiden kohdalla voidaan työkokemuksella korvata muodollinen tekninen peruskoulutus. Epävarmoissa tapauksissa on syytä olla jo etukäteen yhteydessä Teräsrakenneyhdistykseen.

Inspiroidu

Taitocase
Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön osaamisen kartoittamista, jatkuvaa kouluttamista ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, joka tunnetaan laadukkaista talotekniikka-alan koulutuksista.–  Taitotalo on tärkeä yhteistyökumppanimme, Valve sanoo.
Petri Valve seisoo kauluspaidassa ulkona ja hymyilee.
Lue lisää artikkeleita