Logistiikan hankinnan perusteet Kurssi

Hankintaketjua

Oletko siirtymässä uusiin työtehtäviin hankinnan parissa tai tarvitset perustietojen päivitystä? Hankinnan rooli yrityksissä on entistä tärkeämpi ja työ vaatii monipuolista osaamista sekä laajaa ammattitaitoa.

Koulutuksen sisältö

Tällä hetkellä maailman tilanne on haasteellinen tilaus-toimitusketjun hallinnalle ja vaatii jatkuvaa ajankohtaisten asioiden seuraamista ja niiden päivittämistä. Avainasemassa on kokonaisuuden ymmärtäminen ja tavarantoimittajasuhteiden kehittäminen.

Minkälaisia riskejä ja kustannuksia tilaus-toimitusketjuun sisältyy ja kuinka näitä voidaan hallita. Muutokset voivat olla nopeita ja arvaamattomia kuten häiriöt ja kustannusten nousu logistiikan sektorilla.

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena kahtena päivänä kolmen tunnin jaksoissa klo 9.00-12.00. 

Ohjelmassa

  • strategisen ja operatiivisen hankinnan tehtäviä
  • tilaus-toimitusprosesseja
  • ennustemenetelmiä
  • hankinnan haasteita ja kehitysnäkymiä tavarantoimittajakentässä
  • kansainvälisen kaupan näkymiä
  • logistiikan ajankohtaisia asioita

Kenelle koulutus sopii?

 Kaikille hankinnan tehtävissä toimiville tai niihin siirtyville. Hankinnan johto, tuoteryhmäpäälliköt ja ostajat.

Jonna Akselila

i Kysy lisää

Jonna Peräkylä

koulutusasiantuntija, logistiikka; varastointi ja kuljetus, perustutkinnot, kurssit ja yrityskohtaiset koulutukset
Ota yhteyttä