Kannattavuus ja hinnoittelu -verkkokurssi Kurssi

nainen hymyilee

Kurssin käytyäsi pystyt tarkastelemaan kannattavuutta katetuottolaskennan keinoin sekä tunnet erilaisia kannattavuuteen liittyviä kustannuskäsitteitä.

Koulutuksen sisältö

Kurssi sisältää verkkoluentojen lisäksi itseopiskelumateriaalia (harjoitustehtäviä vastauksineen) sekä verkkotentin, jonka avulla voit testata omaa osaamistasi.

Kurssi toteutetaan verkkototeutuksena, itsenäisesti opiskellen. Arvioitu suoritusaika on muutamia tunteja. Kurssin voi tehdä kerralla tai useammassa osassa. Kurssin voi myös käydä halutessaan läpi useampaan kertaan. Saat halutessasi kurssista osallistumistodistuksen. 

Koulutukseen ilmoittautumisen jälkeen sinulle lähetetään muutaman arkipäivän sisällä lasku. Kun lasku näkyy meillä maksettuna, saat tunnukset sähköiseen oppimisympäristöön.

Ohjelmassa

  • Verkkokurssin verkkoluennot
  • Verkkokurssin esittely
  • Yrityksen toimintaympäristö, laskentatoimen rooli
  • Yrityksen tuotot ja kustannukset
  • Eri kustannuskäsitteitä
  • Kannattavuuslaskenta - Katetuottoajattelu
  • Hinnoittelu
  • Itseopiskelumateriaali (harjoitustehtäviä vastauksineen)
  • Verkkotentti, josta saat palautteen välittömästi

Kenelle koulutus sopii?

henkilöille, jotka tarvitsevat sisäisen laskentatoimen perustietämystä ja haluavat oppia tekemään ja tulkitsemaan organisaation kannattavuutta kuvaavia laskelmia