Projektijohtaminen Kurssi

nainen ja läppäri luurit

Saat yhden päivän osallistavan työpajan aikana selkeän kuvan tuloksellisen projektijohtamisen tärkeimmistä näkökulmista ja työkaluista tavoitteen asetannasta lopputulosten juurruttamiseen. 

Koulutuksen sisältö

Projektijohtaminen valmennuspäivä on osallistava ja hyvin käytännönläheinen. Se lisää projektiosaamistasi ja antaa sinulle valmiudet viedä oppimasi välittömästi omaan, roolisi mukaiseen projektityön arkeen.

Ohjelmassa 

  • Projektin tavoitteet ja niiden asetanta; miten löydämme ja priorisoimme kehittämiskohteet?
  • Projektin suunnittelu, varsinainen läpivienti ja päättäminen.  
  • Projektinhallinnan menetelmät; mm. kokonaiskuvan luominen (Road Map), Business Case, 
    riskienhallinta, viestintä, organisointi, seuranta- ja ohjaus jne. 
  • Tulosten juurruttaminen; miten ehkäisemme riskin paluusta vanhaan tai sen, 
    että esimerkiksi uusia toimintatapoja ei sovelleta tavoitteiden mukaisesti?
  • Projektipäällikkö projektitiimin esimiehenä. 
  • Projektipäällikön itsensäjohtaminen; ajankäytön hallinta, töiden priorisointi ja oma työhyvinvointi. 

Valmennus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Projektijohtaminen koulutus voidaan toteuttaa myös yhden yrityksen tai muun organisaation omalle henkilöstölle haluttuna ajankohtana. Kokonaishinta määritellään silloin erikseen. 

 

Kenelle koulutus sopii?

Kaikille projektityössä mukana oleville, mutta erityisen tärkeä se on projekteista vastuussa oleville rooleille, kuten johdolle ja projektipäälliköille.

projektijohtaminen

Asiantuntijat

Sari Herrala

Sari Herrala

koulutusasiantuntija, johtaminen, lean, laatu ja prosessi
Jouni Simonen

Jouni Simonen

koulutusasiantuntija, johtaminen: muutos- ja osaamisenjohtaminen

Inspiroidu

Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Blogi
Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea työyhteisön toimintaa erilaisissa muutostilanteissa. Se antaa työyhteisölle ja sen jäsenille suuntaa ja energiaa tekemiseen sekä merkitystä työhön. Fasilitointi ei ole pelkästään ryhmätehtävien teettämistä ja niiden läpikäyntiä.
Mikko Gerdt
Blogi
Haetaan uutta suuntaa yrityksen kulttuuriin, syvempää asiakaskeskeisyyttä, ketterämpää innovointia, vahvempaa vastuullisuutta jne. Toisaalta pyritään hienosäätämään ja järkevöittämään olemassa olevia toimintatapoja ja prosesseja.
Mikko Gerdt
Blogi
Sitä hän ei maininnut, että milloin tämä yhteydenotto tapahtuu, tai miten pitkään odotan asennusta. Hän ei todennäköisesti tiennyt, kuinka kauan laitteen asentaminen kestää ja kuinka paljon asennuksia asentajalla on jonossa. 
Blogi Sari Herrala
Lue lisää artikkeleita