Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -webinaari Kurssi

Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Sähkö- tai hybridiajoneuvoihin korjaus- ja huoltotöitä tekevien henkilöiden, sekä työnjohto- ja teknisissä asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden tulee olla riittävän perehtyneitä sähkön vaaroihin. Tämä koulutus tarjoaa tuohon tarpeeseen autoalalle räätälöidyn SFS 6002 -standardin mukaisen sisällön. Koulutus tulee uusia viiden vuoden välein.

Koulutuksen sisältö

Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutuksessa käsitellään sähköturvallisuuteen liittyviä työmenetelmiä, lainsäädäntöä ja standardeja, sekä sähkö- ja hybridiajoneuvojen erityispiirteitä. Erityisesti painotetaan autojen tekniikkaa sekä työn turvallista suorittamista korjaamolla.  

Ohjelmassa

  • sähköturvallisuuden keskeiset säädökset
  • sähkö ja hybridiajoneuvojen huolto- ja korjaustoiminnan asettamat vaatimukset 
  • sähkö- ja hybridiajoneuvojen tunnistaminen ja rakenne
  • työskentely ja työturvallisuus sähkö- ja hybridiajoneuvojen kanssa
  • autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 –koe

Kenelle koulutus sopii?

  • mekaanikoille
  • vauriomekaanikoille
  • työnjohtajille
  • korjaamon esihenkilöille
  • teknisissä asiantuntijatehtävissä toimiville.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen vaaditaan kansallisesti kaikille sähkö- tai hybridiajoneuvojen huolto- ja korjaustoimenpiteitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat. Autoala suosittelee koulutuksen suorittamista kaikille, jotka työskentelevät samassa korjaamotilassa, jossa korjataan sähkö- tai hybridiajoneuvoja.