Maikki Kiilavuo

kouluttaja, eläintenhoito

Toimin kouluttajana eläintenhoidon ammattitutkinnon parissa osaamisalana eläintenkouluttaminen. Työtehtäviini kuuluu eläinten hyvinvointi, koirien käyttäytymisen, käsittelyn, aktivoinnin ja virikkeistämisen kouluttaminen, koulutusten kehittäminen ja suunnittelu, sekä opiskelijoiden ohjaaminen ja henkilökohtaistaminen.