Ammatillinen tutkinto joustavasti

opiskelijalle
Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen näytöillä

Ammatillinen tutkinto

 • antaa ammattitaidosta virallisen todistuksen
 • antaa jatko-opintokelpoisuuden
 • vahvistaa kilpailukykyä sekä työllistymistä
 • edesauttaa oman yrityksen perustamista, tai voi olla yrityksen perustamisluvan ehtona.

Ammatillisissa tutkinnoissa on kolme tasoa

Ammatillinen perustutkinto sopii henkilölle, joka on kiinnostunut uudesta alasta tai jolla ei ole alan ammatillista koulutusta.

 • Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.

Ammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on jo alan työkokemusta.

 • Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on pitkä työkokemus ammattialalta.

 • Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatinhallintaa tai monialaista osaamista.

Mitä tutkintoja Taitotalossa voi suorittaa? 

Katso ajankohtaiset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoistamme.

Yleistä lisätietoa ammatillisista tutkinnoista ja niiden perusteista löytyy tästä.

Voit suorittaa koko tutkinnon tai vain tarvitsemasi tutkinnon osat.

Tutkinnon suorittaminen lähtee liikkeelle hakeutumisesta

Täytä hakeutumislomake sinulle sopivan tutkinnon sivulla. Olemme sinuun tämän jälkeen yhteydessä ja selvitämme yhdessä muun muassa

 • aiemmin hankkimasi ammatillisen osaamisen
 • mikä tutkinto tai mitkä tutkinnon osat ovat sinun tavoitteenasi
 • mikä on tämänhetkinen osaamisesi suhteessa tavoitetutkintoon
 • oletko jo suorittanut jonkin tutkinnon tai sen osia, jotka voidaan joko liittää tai tunnustaa osaksi tavoitetutkintoa
 • millaiset odotukset ja edellytykset sinulla on opiskelulle
 • motivaatiosi
 • tarpeesi tutkintokoulutukseen, muuhun tarvittavaan ammattitaidon hankkimiseen, ohjaukseen ja tukeen, opiskeluvalmiuksia parantaviin opintoihin sekä erityiseen tukeen

Jos sinulla on tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen, ohjaamme sinut suoraan näyttöön.

Tämä keskustelu on osa opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen liittyvää ohjaus- ja neuvontatyötä. Sitä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Henkilökohtaistaminen jatkuu ohjaus- ja neuvontatyönä koko tutknnon suorittamisen ajan. Suunnittelemme ja sovimme yhdessä

 • sinulle soveltuvan tutkinnon, osaamisalan ja tutkinnon osat
 • kuinka aiemmin hankkimasi ja osoittamasi osaaminen otetaan huomioon
 • mitä osaamista tarvitset
 • koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja koulutuksen aikataulun
 • näyttöjen ajankohdat ja sisällöt, näyttöympäristöt sekä valitsemme osaamisesi arvioijat
 • mitä ohjausta ja tukea tarvitset opinnoissa sekä tutkinnon suorittamisessa.

Muun muassa edellä mainitut asiat kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi.

Tutkintokoulutuksella saat tutkinnon suorittamiseen tarvittavan osaamisen

 • laajentaa tai syventää osaamista
 • tuo esille kehittymismahdollisuuksia tai uusia työtehtäviä nykyisessä työssä
 • antaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin ja joustavaan ammattitaidon kehittämiseen.

Opiskelet ammatillisessa koulutuksessa vain sitä, mitä tarvitset tutkinnossa vaadittavaan osaamiseen.

Tutkintokoulutus voi sisältää lähipäiviä, ohjattua verkko-opiskelua ja itseopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Lähipäivät

 • Opiskelu tapahtuu Taitotalossa, Teamsilla tai hybridisti sekä kampuksellä että Teamilla.
 • Opiskelu sisältää luentoja sekä käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä.
 • Suurin osa lähiopiskelusta tapahtuu päivisin, mutta joitain toteutuksia järjestämme myös iltaisin.

Ohjattu verkko-opiskelu ja itseopiskelu

 • on luonteeltaan itsenäistä, ohjattua opiskelua verkko-oppimisympäristössä
 • mahdollistaa opiskelun sinulle parhaiten sopivana ajankohtana ja sopivassa paikassa.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

 • on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jossa opit tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon tekemällä käytännön työtehtäviä
 • voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Näytöt

Tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon osoittaminen tapahtuu näytöissä. Näytöissä teet pääsääntöisesti normaaleja ammattiin kuuluvia työtehtäviä työpaikalla. Osoitat tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon tekemällä määriteltyjä työtehtäviä.

Arvioinnin toteuttavat Taitotalon nimeämät työelämää ja opetusalaa edustavat arvioijat. Heillä on tutkintoon liittyvä ammattitaito, ja he ovat perehtyneet arviointiin sekä suoritettavan tutkinnon perusteisiin.

Arvioijat päättävät arvioinnista tutkinnon osittain sen jälkeen, kun osaamisesi arviointi on tehty kattavasti, luotettavasti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti.

 • Jos olet suorittamassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa tai niiden osia, arvioijat arvioivat ammattitaitosi tutkinnon osittain hyväksytyksi tai hylätyksi.
 • Jos olet suorittamassa ammatillista perustutkintoa tai sen osia, arvioijat arvioivat ammattitaitosi tutkinnon osittain arvosana-asteikolla 1-5.

Tutkintotodistus

Kun olet suorittanut tutkinnon hyväksytysti, saat tutkintotodistuksen. Tutkinnon osan suorittamisesta saat osatutkintotodistuksen.

Ammattitutkintostipendi

Tällä hetkellä Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta. Katso täältä viimeisimmät tiedot ammattitutkintostipendistä.