Asiakkuuksien johtaminen B2B-myynnissä Kurssi

Mies ja nainen miettii strategiaa

Osallistavassa valmennuksessa vahvistat ymmärrystäsi asiakkuuksien strategisesta johtamisesta. Saat käytännönläheisiä työkaluja oman tuloksellisen myyntityön kehittämiseen sekä asiakkuuksien johtamiseen.

Koulutuksen sisältö

Valmennuksessa paneudutaan asiakkuuksien johtamiseen ja siihen, miten omia taitoja voi vahvistaa ja kehittää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Aiheita muun muassa

  • asiakkuuksien johtamisen prosessi ja peruspilarit sekä asiakaslupaus
  • asiakkuuksien strateginen arviointi
  • asiakkuuksien johtaminen, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen
  • asiakkuuksien elinkaaren hallinta sekä myynnin ja kannattavuuden kehittäminen
  • vuorovaikutustaidot asiakasymmärryksen ja asiakassuhteen kehittämisessä

Koulutus toteutetaan Teamsillä klo 9–16.

Kouluttajana on Annukka Sumkin, Myynti- ja yritysvalmennus ASSET Oy.

Kenelle koulutus sopii?

B2B-myyjille, avainasiakaspäälliköille, alue- ja myyntipäälliköille sekä muissa vaativissa asiakkuuksien asiantuntijatehtävissä työskenteleville