Maria Hirvonen

Maria Hirvonen

kouluttaja, asiakaspalvelu ja myynti

Toimin kouluttajana ja tuotevastaavana liiketoiminnan perustutkinnossa. Työtehtäviini kuuluu kouluttamisen lisäksi tutkinnon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen sekä koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaaminen, henkilökohtaistaminen sekä näyttöjen arviointi. Omassa työssäni haluan auttaa ja tukea opiskelijoita pääsemään eteenpäin kohti omia tavoitteitaan. Pääasiallisesti koulutan seuraavia aihekokonaisuuksia asiakaspalvelu, viestintä, yritystoiminta, tapahtumatuotanto ja projektissa toimiminen.