Maarit Puuperä henkilökuva

Maarit Puuperä

koulutusasiantuntija, uravalmentaja

Tehtävänkuvaani kuuluu tällä hetkellä paljon hanketyöskentelyä. Taitotalo on juuri aloittanut yhteistyökumppanina Integrating Ukrainians to VET - Erasmus+ hankkeessa, jossa toimin operatiivisena projektinvetäjänä. Projektin tavoitteena on vastata Ukrainasta pakolaisina lähteneiden tarpeisiin ammatillisen koulutuksen keinoin. Hanke on erittäin mielenkiintoinen ja ajankohtainen globaalistikin; projektissa onkin mukana 6 eri toimijaa 6:sta eri maasta. Urasuunnittelussa ja uuden tutkinnon suorittamisessa lähdetään liikkeelle olemassa olevan ammatillisen osaamisen ja taitojen kartoittamisesta. Taitotalossa on pitkään toteutettu TE-toimiston kanssa maahanmuuttajien osaamis-ja ammattitaitokartoituksia, joiden koordinoijana toimin myös. Taitotalo tuo hankkeeseen vahvaa osaamistaan kartoitusten, osaamisen tunnistamisen ja ammatillisen koulutuksen ja työelämään johtavan polutuksen kautta.

Hanketyöskentelyn lisäksi teen matalankynnyksen uraohjausta. Asiakkaan aktiivisuuden vaaliminen hakuvaiheesta alkaen, on erittäin tärkeää. Ohjauksen jatkuvuus ja konkreettisuus lisäävät motivaatioita toimia kohti asetettuja tavoitteita. Suunnitelma, jonka tekemiseen asiaks itse on osallistunut, lisää luottamusta omaan pärjäämiseen ja innostaa ottamaan vastuuta. Uraohjaus on koko opiskelupolun läpi kulkeva punainen lanka: johon muut kehitettävät palvelut ja toiminnat linkittyvät.

Työskentelen yhteiset palvelut-toimialalla ja toimin edellä mainittujen lisäksi Palvelumanuaalin pääkäyttäjänä.