Emmy Lampila-Fränti

Emmy Lampila-Fränti

kouluttaja, johtaminen ja sisustussuunnittelu

Toimin Taitotalossa  kouluttajana. Koulutan ja ohjaan Taideteollisuusalan ammattitutkinnossa, Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnossa sekä Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa ja Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa.

Olen koulutukseltani FM  kulttuurientutkija, Certified Business Coach Master® ja sisustussuunnittelija. 

Koulutan taideteollisuusalan tutkinnoissa sisustussuunnittelua ja johtamisen tutkinnoissa esihenkilötyön tietoja ja taitoja. 

Vuosina 2024-2025 vedän Erasmus+ KA- 210 VET Pro Green Way Arts and Crafts- hanketta. Hankkeessa luodaan suunnitelma vihreiden taitojen koulutusohjelmaan taideteollisuusalan tutkintoihin. Kansainvälisessä hankkeessa on mukana kaksi taideteollisuusalaa kouluttavaa toisen asteen oppilaitosta, CEARTE Portugalista sekä Lycée des Metiers La Champagne Ranskasta.