F-kaasuasetuksen aiheuttamat muutokset kylmäalan toimintaan, webinaari Kurssi

F-kaasuasetus

Uusi F-kaasuasetus 2024/573 astui voimaan 11.3.2024. Se koskettaa kaikkia kylmäalalla tai kylmätekniikan parissa työskenteleviä ja asettaa vaatimuksia kylmäalalle. 

Kiristyvä lainsäädäntö pakottaa muuttamaan totuttuja käytänteitä, ja luvat muuttuvat määräaikaisiksi. Luvanvaraisuus laajenee myös F-kaasujen ulkopuolelle, ja luvat vaaditaan jatkossa yhä useammalta.

Suunta on kohti pienemmän kasvihuonekaasupotentiaalin (GWP) omaavia kylmäaineita. Näin otetaan askel ympäristöystävällisempään suuntaan, mutta se tuo mukanaan haasteita.

Osaamista tulee jatkossa olla enemmän niin palavista kylmäaineista, suurista paineista kuin laitteistojen ohjaamisesta. Koulutus on tie kohti kestävää tulevaisuutta, missä viileys ja ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä. Nyt on oikea aika kasvattaa osaamista!

Koulutuksen sisältö

Klo 12–16

 • Vuototarkastukset tulevaisuudessa
 • Talteenotto
 • Kierrätys
 • Regenerointi
 • Huoltokirjavelvoitteet
 • Kylmäaineet EU:ssa ja tulevaisuus
 • Kylmäaineluvat Y3, Y3a, E3, E3a, KU, JÄ, SK, LI, SA, VU A
  • Mikä kaikki vaatii jatkossa luvat?
  • Lupien määräaikaisuus jatkossa
  • Vanhojen lupien päivittäminen
  • Kuka joutuu päivittämään luvat?
  • Aikataulu
  • Koulutusohjelmat lupapäivityksiin
 • Energiatehokkuuden huomiointi kylmälaitoksissa
 • Muita muutoksia
  • Korjausrakentaminen ja kylmädirektiivi

Kenelle koulutus sopii?

Kylmäalalla tai kylmätekniikan parissa työskentelevälle

Asiantuntijat