Hyppää pääsisältöön
112-päivä

Torstaina 11.2. vietämme 112-päivää. Se on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. 112-päivää on vietetty jo vuodesta 1997.

Turvallisuuspäivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn töissä, kotona, ja vapaa-ajalla. 112-päivä muistuttaa myös Euroopan yhteisestä hätänumerosta 112 sekä hätätilanteessa toimimisesta. 
 

Työturvallisuusasioiden seurannasta

Taitotalossa toimimme aktiivisesti pitääksemme kampuksemme turvallisina sekä työntekijöille, opiskelijoille ja muille asiakkaille sekä kumppaneille.

Havainnoimme turvallisuusasioita seuraavasti:

1. Positiivinen turvallisuushavainto

Mahdollinen vaaratilanne, joka on poistettu, ennen kun mitään on ehtinyt tapahtua. Asiasta kerrotaan, siitä annetaan palautetta ja kiitosta. Positiivisella palautteella lisäämme työntekijöiden havainnointiherkkyyttä.

2. Turvallisuushavainto

Työpaikan henkilöstön huomio jostain epäkohdasta, mikä voi aiheuttaa työtapaturmavaaran. Asia raportoidaan sähköisessä järjestelmässä nimetyille vastuuhenkilöille ja korjataan.

3. Läheltä piti -tilanne

Astetta vakavampi huomio. Se on tilanne, jossa on ollut vaaraa, mutta siitä ei ole aiheutunut henkilö- tai materiaalivahinkoja. Asia raportoidaan sähköisessä järjestelmässä nimetyille vastuuhenkilöille ja analysoidaan jatkotoimenpiteitä varten.

4. Tapaturma

Ruumiinvamman aiheuttava äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu tahtomattasi ja johtuu ulkoisista tekijöistä.  Asia raportoidaan sähköisessä järjestelmässä nimetyille vastuuhenkilöille ja analysoidaan jatkotoimenpiteitä varten.

 

Ennaltaehkäisy on tärkeää

Tavoitteenamme on lisätä ennalta ehkäiseviä turvallisuushavaintoja, jolloin läheltä piti -ilmoitusten määrän vähenee. Toimintamme ohjaa kohti nollaa tapaturmaa.

Turvallisuushavaintojen määrää pyrimme lisäämään viestinnän tehostamisella kuten esim. turvallisuusvideolla ja kampuksillamme säännöllisesti pidettävillä turvallisuuskävelyillä. Ennaltaehkäisy on esillä myös kaikille työntekijöille avoimissa Työterveys- ja työturvallisuustoimikuntien kokouksissa.

Lähdemme siitä, että kun työntekijät tottuvat työpaikallaan tekemään turvallisuushavaintoja, he havainnoivat varmasti ympäristöään eri tavalla myös vapaa-ajalla. Näin teemme hyvää myös muille.

 

Turvallisuustyö on jatkuva prosessi

Turvallisuushavainnot ja vaaratilanteet ovat koko henkilöstön nähtävillä raportointijärjestelmässämme. Näin jokainen pääsee katsomaan ja hyödyntämään niitä sekä jakamaan positiivisia havaintoja, uusia kehitysehdotuksia tai omia kokemuksiaan.

Kysy lisää.

Nina Salminen
Nina Salminen
henkilöstöasiantuntija
050 394 8146