Hyppää pääsisältöön
Katri Vala

Helenillä työskentelevä kunnonhallinnan asiantuntija Ida Eskman, 27, vastaa vuonna 2006 käyttöönotetun Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen mekaanisesta kunnossapidosta.

Kehittyäkseen ammatissaan Eskman hankkii lisää aktiivisesti tietoa kunnonhallinnasta. Hän on käynyt muun muassa AEL:n World Class Maintenance -koulutusohjelman.

– Itse en tee varsinaista kunnossapitoa, vaan tehtäväni on kunnossapidon kokonaiskuvan hallinnointi ja laitosten pitäminen toiminnassa, Eskman konkretisoi. – Työni tarkoituksena on, että laitokset toimivat niin kuin niiden on suunniteltu toimivan, hän sanoo. Esimerkiksi Katri Valassa tuotetaan 90 MW lämpöä ja 60 MW jäähdytystä puhdistetusta jätevedestä sekä kaukojäähdytyksen paluuvedestä.

Helenin laitosten kunnossapito on iso kokonaisuus

Helenillä on paljon lämpölaitoksia, joiden kunnossapidosta huolehtii sama henkilöstö. Kunnonhallinnan kokonaisuutta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kunnossapidon kokonaisresurssit.

– Esimerkiksi voimalaitoksen ollessa vuosihuollossa teemme jäähdytyslaitoksilla vain kriittisimmät vikakorjaukset. Siksi suunnitelmallisuus on tässä työssä kaiken a ja o, toteaa Eskman.

Ida EskmanIda Eskman tarkistuskäynnillä Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksella.

Kunnossapito on yhteistyötä

Eskman suunnittelee kunnossapitoasioita muun muassa yhdessä kaukolämmön ja -jäähdytyksen kunnossapitomestarin kanssa. – Päävastuu laitosten toiminnallisuudesta on minulla ja huoltojen toteutuksesta teknisillä palveluilla. Pidän tiiviisti yhteytä myös käytön valvojien kanssa, hän kertoo.

– Kunnossapidon painopiste on todella paljon ennakoivassa, mutta tietysti eteen voi tulla myös yllätyksiä. Eskman toteaa.

– Helenin tavoite on olla luotettava toimija, eli toimittaa asiakkaalle parasta. Eikä asiakas saa koskaan huomata sitä, että meillä on joku hässäkkä, vaan hänen pitää aina saada sitä mitä hän on tilannut, Eskman kertoo työnantajansa filosofiasta.

Katri ValaKatri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen jätevedenlämmönsiirtimet.

Eskman kertoo, että ennakoivassa kunnossapidossa keskustelu eri henkilöiden välillä on todella tärkeää. Käytön henkilöillä on paras tieto laitteiden toiminnasta, sillä he operoivat laitoksia.

– Käytön henkilö saattaa huomata, että jossain tuotto saattaa olla erilainen kuin aiemmin tai että lämpötilat ovat erilaisia kuin aikaisemmin. Joku laite saattaa myös ottaa enemmän sähkövirta, kuin mitä on ottanut aiemmin, selventää Eskman. – Nämä kaikki ovat asioita, jotka kertovat meille, että jotain saattaa olla vialla, Eskman toteaa.

Katri Valan lisäksi Eskmanin vastuulle kuuluvat Salmisaaren hiililuolan jäähdytyskeskuksen, Salmisaaren jäähdytyskeskuksen, Keskuskadun lämpöpumppulaitoksen, Pasilan jäähdytyskeskuksen ja Suvilahden merivesipumppaamon mekaaniseen kunnossapitoon liittyvät asiat.  

Eskmanin kokemus kasvaa, mutta niin kasvaa vastuukin

Helen rakentaa uusia lämpöpumppuja jäähdytyskeskukseen Esplanadin alle. – Uudelle laitokselle pitää tehdä muun muassa vika- ja vaikutusanalyysi sekä sellainen huoltosuunnitelma, joka ulottuu tarkasti seuraavan viiden vuoden päähän ja sitten kattaa myös kymmenen vuotta siitä eteenpäin eli yhteensä 15 vuotta, Eskman toteaa tulevista haasteistaan.

– Tämä minun toimialueeni on Helenillä melko uusi. Nyt kun on tullut näitä uusia jäähdytyslaitoksia ja lisää on tulossa, niin siksi Helenille on tullut myös pelkästään jäähdytyspuolelle suuntautunut kunnonhallinnasta vastaava henkilö, eli minä, Eskman toteaa.

Työn haastavuus on sen suola

Eskman on siirtynyt Helenillä voimalaitokselta jäähdytyspuolelle vuoden 2017 alussa.  – Tällä hetkellä oman työni suurimmat haasteet liittyvät siihen, että olen ollut tehtävässäni vasta niin vähän aikaa. Minulle ei ole ehtinyt vielä tulla historiatuntemusta näistä laitoksista, Eskman kertoo.

– Toisaalta, koska meille tulee koko ajan lisää uusia laitoksia, kenelläkään muullakaan ei ole niistä sen enempää tietoa, kuin minulla, hän naurahtaa.

Katri ValaKuvassa yksi Katri Valan lämpöpumppulaitoksen viidestä lämpöpumppuyksiköstä.

World Class Maintenance vastaa tiedontarpeeseen

Eskman on ollut samankaltaisissa tehtävissä aikaisemminkin, mutta tämän hetkisessä työssä laitekanta on erilainen kuin aiemmissa. – Aikaisempi työhistoriani on voimalaitospuolelta, tämän uuden jäähdytyspuolen uran olen aloittanut kouluttautumalla, Eskman kertoo.

Eskman on osallistunut viime aikoina moneen eri alan koulutukseen. Hän osallistui myös AEL:n järjestämään World Class Maintenance -koulutusohjelmaan, koska hän tarvitsi paljon tietoa kunnossapidosta tiiviissä paketissa. Koulutusohjelma vastasi Eskmanin odotuksia ja hän sai sieltä ne opit, mitä meni hakemaankin.

– Koulutuksessa puhuttiin paljon siitä, miten laitteet vikaantuvat ja miten ennakoidaan vikaantumisia. Se oli tärkeää asiaa ja auttaa minua pitkän tähtäimen suunnittelussa, Eskman sanoo.

– Olen päässyt soveltamaan myös käytäntöön koulutuksessa käsiteltyjä asioita, tällaisia ovat esimerkiksi öljyjen vaihtovälit. Täällä on laitteissa paljon öljyjä kylmäaineiden lisäksi, Eskman sanoo. – Tuolla yhdessäkin koneessa on voiteluöljyä kolme ja puoli kuutiota. On hyvä tietää, milloin se kannattaa uusia ja miten sitä pystyy puhdistamaan tai suodattamaan, Eskman kertoo.

– Täällä Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa valvotaan myös laatua ja eli laadunhallinnan kaverit käyvät tekemässä tärinämittauksia täällä. Tärinämittauksista saadaan käytön aikaista tietoa siitä, miten laitteet toimivat ja niiden avulla saattaa paljastua esimerkiksi laakerivaurio, Eskman kertoo. – Koulutuksessa käytiin läpi sitä, mitkä ovat normaalit käyrät ja miten laitteet vikaantuvat, eli tätäkin tietoa voin hyödyntää suoraan työssäni.

Koulutusmateriaali ahkerassa käytössä

Eskman kehuu koulutuksesta saatua materiaalia. – Vaikka paikan päällä on kuinka skarppina ja tekee muistiinpanoja, niin kaikkea ei voi muistaa ulkoa. Siksi on todella hyvä, että materiaaleihin voi palata jälkikäteen, hän toteaa.

– Saadut materiaalit, kurssimonisteet sekä tuotanto-omaisuuden hallintaa ja kunnossapitoa käsittelevä kirja, on suunnattu paljon laajemmalle osaamisskaalalle, kuin mitä minulla on tai mitä tarvitsen. Hyvistä materiaaleista on hyötyä myös meidän laadunvalvonnalle. Taitavia henkilöitähän he ovat jo, mutta ei kai kukaan ole koskaan valmis, hän naurahtaa.

Verkostoituminen bonuksena

Eskman on työskennellyt aiemmin vain voimalaitoksissa, joten hänen ammatilliset verkostonsa ulottuvat lähinnä tälle alueelle. Hänen mielestään oli hyvä, että koulutuksessa oli myös muiden alojen ihmisiä.

 – Pääsin verkostoitumaan todella hyvin, joten jatkossa voin vaihtaa ajatuksia kunnossapitoon liittyen uusien kontaktieni kanssa, hän iloitsee. – Koulutuksessa oli neljä kahden päivän jaksoa, joten siinä ehti jonkin verran tutustuakin ihmisiin. Tätä puolta en osannut edes odottaa koulutukselta, hän sanoo.

World Class MaintenanceWorld Class Maintenance -koulutusohjelma koostuu useasta kahden päivän koulutuskokonaisuudesta. Eri kunnossapitohenkilöille on suunniteltu omat kokonaisuutensa. Ida Eskman suoritti suunnittelijalle suunnatun kokonaisuuden.

 

Hyvän koulutuspohjan päälle on helppo rakentaa

Eskmanilla on taustallaan lukio ja ammattikorkeakoulu, jossa hän luki konetekniikan insinööriksi suuntautumisalana energia- ja ympäristötekniikka. – Inssityöni oli Vuosaari A:n sisäisen jäähdytysvesijärjestelmän lämmöntalteenotosta. Silloin tutustuin ensimmäistä kertaa lämpöpumppuihin, hän sanoo.

Eskman on ollut töissä Helenillä jo vuodesta 2012. – Silloin tulin Vuosaaren voimalaitokselle mekaaniseen kunnossapitoon asentaja-harjoittelijaksi. Olin siellä muutaman kesän ja sitten jäin mekaaniseen kunnossapitoon töihin syksyksi, Eskman kertoo.

Valmistuttuaan insinööriksi Eskman siirtyi Salmisaaren voimalaitokselle. – Salmisaari on minulle edelleen erittäin rakas paikka, vaikka se onki Katri Valaan verrattuna vanha, uudempi B-blokkikin on rakennettu jo 1980-luvulla, Eskman sanoo.

Käytännön työkokemuksesta on apua

– Nykyisessä työssäni minulle on paljon hyötyä siitä, että olen itsekin päässyt vähän tekemään kunnossapidon töitä käytännössä. Olen päässyt purkamaan laitteita ja nähnyt, mitä ne ovat syöneet, hän sanoo. – Nyt hiljalleen olen alkanut ymmärtää myös sitä puolta, miksi mitäkin laitetta tulee huoltaa tietyllä tavalla, hän sanoo.

– Hahmotan nyt ehdottomasti paremmin jäähdytyslaitosten kunnossapitokokonaisuuden, kun olen käynyt World Class Maintenance -koulutusohjelman, hän toteaa.

Hanasaaren voimalaitosHelenin Hanasaaren voimalaitos

 

Tavoitteena vielä vahvempi asiantuntijuus

Tulevaisuudessa Eskman haluaa tietää kaiken jäähdytyslaitoksista. – Tämä on kiva työ ja toivon, että voin tehdä tätä vielä pitkään. Haluan olla tämän alan spesialisti, hän sanoo.

Eskmanilla on ammatillisesti siinä mielessä hyvä tilanne, että Helenillä on paljon uusia laitoksia, joiden kunnossapidon suunnitteluun hän on päässyt mukaan heti alusta. Hänestä on kovaa vauhtia kasvamassa kovan luokan ammattilainen ja yksi harvoista, joka ymmärtää jäähdytyslaitosten syvimmän olemuksen.

 – On kiva tietää asioista enemmän kuin muut eli siihen tähdätään, Eskman napauttaa.

 

Lisätietoja

World Class Maintenance -koulutusohjelma

Katri Valan lämpöpumppulaitos 
Uutinen Esplanadin alle rakennettavasta jäähdytyskeskuksesta

Kysy lisää.

Matti Niemelä
Matti Niemelä
koulutusasiantuntija: kunnossapito, painelaitteet
043 825 9177