Hyppää pääsisältöön
Amiedun ja AEL:n toimitusjohtajat

Ami-säätiön ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n hallitukset ovat hyväksyneet suunnitelman yhteisen koulutusosakeyhtiön perustamisesta. Molemmat säätiöt siirtävät uuteen osakeyhtiöön ammatillisen koulutuksen koulutustoimintansa.

Ami-säätiön omistama Amiedu ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL perustavat yhteisen koulutusosakeyhtiön, jonka koulutustarjonta ulottuu työikäiselle väestölle tarjottavasta ammatillisesta perus- ja lisäkoulutuksesta aina laajoihin asiakkaiden kilpailukykyä kehittäviin palvelukokonaisuuksiin. Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Ami-säätiön ja AEL-säätiön hallitukset ovat hyväksyneet suunnitelman yhteisen koulutusosakeyhtiön perustamisesta. Molemmat säätiöt siirtävät uuteen osakeyhtiöön ammatillisen koulutuksen koulutustoimintansa. Koulutustoimintojen yhdistämisen myötä syntyy Suomen suurin valtakunnallinen aikuiskoulutuksen organisaatio, jossa kahden profiililtaan samanlaisen, mutta palveluiltaan toisiaan täydentävän organisaation koulutustarjonnat täydentävät toisiaan opiskelijoiden ja yritysten hyväksi. Uusi organisaatio pystyy vastaamaan myös aiempaa paremmin yritys- ja opiskelija-asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin sekä ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksiin.

“Koulutustoimintojen yhdistämisen myötä voimme tarjota entistä monipuolisempia ja laadukkaampia koulutuspolkuja suomalaiseen aikuiskoulutukseen sekä monipuolisemman koulutus- ja kehitystarjonnan yritysasiakkaillemme”, toteaa Amiedun rehtori Timo Karkola. “Meillä on aito mahdollisuus parantaa työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla joustavasti ja tehokkaasti ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita suomalaisten yritysten ja yksilöiden erilaisiin tarpeisiin sekä tarjota yksilölle mahdollisuus osoittaa työelämässä hankittu osaaminen. Siitähän myös elinikäisessä oppimisessa on kyse”, lisää Ami-säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola.

"Haluamme olla mukana tukemassa yrityksiä ja työntekijöitä työelämän murroksessa. Uudella, laajasti verkostoituneella toimijalla on entistä paremmat edellytykset ennakoida osaamistarpeiden muutosta suomalaisissa yrityksissä ja työelämässä”, visioi Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n hallituksen puheenjohtaja Anneli Karhula. “Pystymme jatkossa reagoimaan muutoksiin asiakaskuntamme tarpeissa vieläkin ennakoivammin. Uskomme vahvasti, että tarjoamalla entistä monipuolisempaa koulutusta parannamme suomalaisten yritysten ja yhteisöjen kilpailukykyä”, lupaa AEL:n toimitusjohtaja Kari Juntunen.

Työ yhteisen perustettavan koulutusorganisaation rakentamiseksi aloitetaan säätiöiden yhteisissä työryhmissä.  Tarkemmat suunnitelmat julkaistaan myöhemmin vuoden 2019 aikana. Koulutustoimintojen yhdistämisellä ei ole vaikutuksia opiskelijoiden meneillään oleviin opintoihin. Jatkossa yrityksille ja opiskelijoille tarjotaan aiempaa laajempia ja monipuolisempia koulutuspolkuja.

Lisätietoja

Timo Karkola, Ami-säätiö sr:n johtaja ja Amiedun rehtori
050 5995 278

Kari Juntunen, toimitusjohtaja, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr
044 722 4772

 

Amiedu on Ami-säätiö sr:n oppilaitosbrändi, joka on erikoistunut ja keskittynyt ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen ja työelämän kehittämispalveluiden tuottamiseen. Toimialoista se on keskittynyt kaupan palveluihin, sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan, korjausrakentamiseen ja kiinteistöhuoltoon. Amiedu on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja työvoimakoulutuksen tuottaja. Lisäksi se tuottaa henkilöstökoulutuksia ja -valmennuksia sekä asiantuntijapalveluita ja konsultointia yrityksille ja yksilöille. Amiedussa opiskelee vuosittain yli 23 000 aikuista. Amiedussa työskentelee noin 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa.  Vuonna 2018 Amiedun liikevaihto oli 27,3 miljoonaa euroa.  Lisäksi sen käytössä on laaja asiantuntijaverkosto. Amiedua ylläpitää Ami-säätiö. Ami-säätiön hallinto muodostuu säätiön hallituksesta ja sen oppilaitoksen, Amiedun johtokunnasta. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit asettavat Ami-säätiölle yhdeksänhenkisen hallituksen.

Ammatinedistämislaitossäätiö AEL sr on Suomen johtava tekniikan alalle koulutuspalveluja tarjoava palveluntuottaja. AEL on teknillisillä aloilla ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja toimialoista keskittynyt erityisesti metsäteollisuuteen, energia-alaan ja logistiikkaan. AEL tarjoaa yrityksille kehittämis- ja koulutusratkaisuja sekä opiskelijoille alan parhaan osaamisen. AEL:ssä työskentelee 122 alansa ammattilaista ja sen liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa vuonna 2018. AEL toteuttaa vuosittain noin 70 000 opiskelijatyöpäivää ja koulutuksiin osallistuu vuositasolla noin 21 000 henkeä.

 

Kysy lisää.

Kari Juntunen
Kari Juntunen
toimitusjohtaja, rehtori
044 722 4772