Hyppää pääsisältöön
Turvallisuusalan_lakimuutos

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan siirtymäajan päätyttyä 1.1.2019. Lakimuutos vaikuttaa monen kiinteistöhuoltoyrityksen toimintaan.

Useat kiinteistöhuoltoyritykset ovat ryhtyneet tekemään lukkojen korjauksia ja huoltoja parantaakseen asiakaspalveluaan. 31.12.2018 jälkeen ne eivät enää ole voineet korjata ja huoltaa lukkoja, mikäli eivät ole hakeneet turvallisuusalan elinkeinolupaa.

Kiinteistöhuoltoyritys voi tietämättään suorittaa hyväksyntää edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, tai myydä näitä palveluita isännöitsijöille ja asunto-osakeyhtiöille. Mekaanisten lukitusjärjestelmien osalta turvasuojaustehtäviin kuuluvat lukkorungot, vääntönupit, painikkeet ja avainpesät avainjärjestelmineen. Vuoden vaihteen jälkeen näiden korjausten ja huoltojen tekemiseen on vaadittu elinkeinolupa.

Kiinteistöhuoltoyritykset ovat viime aikoina kiireellä rekrytoineet vastaavia hoitajia, jotta voisivat hakea turvallisuusalan elinkeinolupaa.

Rekrytoidaanko ammatillista osaamista vai tutkintotodistus?

Kiinteistöhuoltoyritykset ovat ryhtyneet rekrytoimaan turvallisuusalalta turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Ongelmana on, ettei henkilöllä ole asiantuntemusta turvasuojauksesta tai kiinteistöhuollon toiminnasta. Tällöin vastaavalla hoitajalla on pätevyys tutkintotodistuksen muodossa, mutta ammatillinen osaaminen saattaa olla puutteellista.

AEL on johtava lukitus- ja turvasuojausalan kouluttaja Suomessa. AEL:ssä on opetuksessa painotettu lukitusta ja turvaurakointia. Tutkintokoulutuksessa iso painoarvo on työssä oppimisessa, jota tukee verkko-oppimisympäristö. Verkossa voi opiskella silloin, kun itselle parhaiten sopii, joten omien opintojen aikatauluttaminen helpottuu. Lähipäivillä opiskelijan osaamista syvennetään sekä kytketään verkossa opittu teoria käytäntöön.

Miten kiinteistöhuollon yritys näkee tilanteen?

Kiinteistöhuollon yrittäjät näkevät suoritetun Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon olevan hyödyllinen myös oman toimialan johtamisessa. –Koen tutkinnon suorittamisesta olevan hyötyä työssäni toimimisessa. Tutkinnon myötä turvallisuusalan lainsäädäntö kävi tutuksi ja vahvisti osaamistani toimia alalla, toteaa toiminnanjohtaja Piritta Varjalehto Kiinteistöhuolto Reilax Oy:stä.

Erityisen hyödylliseksi tutkinnon suorittanut Varjalehto on kokenut laaja-alaisen lainsäädännön osaamisen karttumisen tutkinnon myötä. Hän summaa saadun hyödyn seuraavasti: –Sain koulutuksesta yllättävän paljon uutta tarpeellista tietoa tehtävieni hoitamiseen. Ottaen huomioon, että itselläni on varsin laaja työlainsäädännön tuntemus taustalla, sekä pitkä työura yritystoiminnan johtamisesta.

Varjalehto muistuttaa, ettei tutkinnon suorittamiseen kannata suhtautua läpihuutojuttuna. –Tutkintoa ei kannata lähteä suorittamaan ns. takki auki. Tutkinnon suorittaminen vaatii aikaa ja huolellista tutustumista lainsäädäntöön. Mistään mahdottomasta tehtävästä ei kuitenkaan ole kyse, hän evästää koulutukseen hakeutuvia.

Turvaurakoitsijat ovat voimakkaasti lakimuutoksen takana

Turvaurakoitsijat näkevät lakimuutoksen tervetulleena, ja ovat olleet aloitteellisia lakimuutokseen. Alan järjestöt olivat merkittävässä roolissa turvaurakointialla koulutuksien markkinoijina, sekä vaikuttamassa myös koulutuksen sisältöön. Järjestöillä oli myös merkittävä rooli tiedottamisessa, tieto lakimuutoksen vaikutuksista oli jäsenistön tiedossa hyvissä ajoin. Näin jäsenyritykset pystyivät varautumaan uusiin vaatimuksiin ja suunnittelemaan henkilöstön kouluttamisen.

–Tämä lakiuudistus oli odotettu ja haluttu alallamme. Olimme mukana osaltamme ehdottamassa lakimuutosta ja uskomme että lakiuudistus vähentää alan väärinkäyttäjiä. Toivomme että tulevaisuudessa tähän liitetään myös nyt poisjäänyt kameravalvonta, toteaa Lukkoseppämestarikillan puheenjohtaja, lukkoseppämestari Jouni Vesanto.

Turvaurakoitsijaliiton toimitusjohtaja Ona Gardemeister näkee lakiuudistuksen merkityksen myös jäsenistössä. –Turvaurakoitsijaliiton kaikki jäsenyritykset suorittavat hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, ja ovat näin ollen lain piirissä. Osa yrityksistä tulee harjoittamaan lisäksi rajoitettua vartioimisliiketoimintaa, toisin sanoen rikoksenpaljastamistehtäviä. Nämä käsittävät kameravalvontatallenteiden ja lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmien lokitietojen hakua, Gardemeister toteaa.

Mistä tiedän, onko turvaurakoitsijalla elinkeinolupa?

Ona Gardemeister Turvaurakoitsijaliitosta muistuttaa, että asiakkaalla on mahdollisuus aina tarkastaa, onko työn suorittajalla turvallisuusalan elinkeinolupa. Näin työn tilaaja voi aktiivisesti vähentää mahdollisia väärinkäytöksiä, sekä toteuttaa omatoimisesti riskienhallintaa.

–Turvaurakoitsijaliitto pitää tärkeänä, että asiakkaat koosta riippumatta tarkastavat hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavien yritysten elinkeinoluvan ja asentajien turvasuojaajakortit, Ona Gardemeister opastaa.

Ajantasainen lista Turvaurakoitsijaliittoon kuuluvista, elinkeinoluvan omaavista yrityksistä on nähtävillä Turvaurakoitsijat ry:n nettisivuilla.

Poliisin sivuilla on näkyvillä kaikkien turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoiden nimet.

Lisätietoa 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Kysy lisää.

Jussi Venäläinen
Jussi Venäläinen
kouluttaja, lukitus- ja turvallisuusala
050 430 8281