Hyppää pääsisältöön
Jussi Hirvonen ja Heidi Leskinen

Energianhallintamarkkinat elävät vahvassa murroksessa. Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysmuodon valinnassa lämpöpumput ovat haastaneet jo pitkään muita perinteisiä lämmitysmuotoja, kuten sähkö-, kauko- ja öljylämmitystä.

 

Perinteiset lämmitysmuodot kuitenkin kehittyvät koko ajan ympäristön ja käytön vaivattomuuden vuoksi houkuttelevammiksi. Hajautetut energiantuotantojärjestelmät, erilaiset hybridiratkaisut ja kaikessa lisääntyvä digitalisaatio tuovat niin kotitalouksille kuin teollisuudelle ja palveluyrityksille paljon uusia mahdollisuuksia.

Energianhallinnan valinnoissa eletään asiakkaan ja digitalisaation aikaa

Sopivimman energiatuotteen tai -palvelun valitseminen ei ole helppoa. Valintaa ohjaa hinnan lisäksi yhä enemmän tavoite parantaa energiatehokkuutta, käytön helppous ja vaikutukset kuluttajien ja yritysten hiilijalanjälkeen.

Energiateollisuus ry:n asiantuntija Mirja Tiitisen mukaan energia-alaan vaikuttavat muutosilmiöt ovat ilmastonmuutos ja uusiutuvien energiamuotojen nousu, digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu sekä asiakkaiden roolin vahvistuminen. Energia-ala on ratkaisijan asemassa.

Suomi on edelläkävijä päästöjen vähentämisessä, uusiutuvan energian lisäämisessä, kaukolämmityksessä sekä lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Energian toimitusvarmuus on ylivertainen, ja hinta kilpailukykyinen.

– Liikenteen, lämmityksen ja sähkön integroiminen edellyttää uusia palveluita, joiden kehittämisessä Suomi on maailman huippua. Älykkäiden energiaratkaisujen edistäminen työllistää ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sanoo Tiitinen.
 

Liikenteen, lämmityksen ja sähkön integroiminen edellyttää uusia palveluita, joiden kehittämisessä Suomi on maailman huippua.


Seminaari antaa vahvistusta ja tukea lämmitys- tai jäähdytysratkaisun hankintaa tai vaihtoa suunnittelevalle

Kiinteistöjen energianhallinnan kehityksestä ja muutostarpeesta syntyi ajatus koota yhteen eri asiantuntijoita sähköntuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen liiketoiminnoista kertomaan jo tapahtuneesta kehityksestä ja trendeistä, sanoo AEL:n kehitysasiantuntija Heidi Leskinen.

Kaksipäiväinen AEL seminaari järjestetään 30.–31.10.2018 Vantaalla, Technopolis Aviapolis seminaaritiloissa lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää. Seminaari on hyvä tapa päivittää ja saada uutta tietoa sähköntuotannon, lämmityksen ja jäähdytyksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Seminaarissa on puhujina monia energia-alaa ja sen palvelujen ja tuotteiden kehitystä seuranneita ja toteuttaneita asiantuntijoita useilta tahoilta: teollisuudesta, alan yrityksistä ja yhdistyksistä. Webinaari- ja/ tai vain yhden päivän osallistuminen ovat myös mahdollisia.

Lämmitys on myös vahvasti vaikuttava ilmastonmuutostekijä

Seminaarin puheenjohtajana toimii Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. Hirvosen mukaan lämmityksen painotus on jopa aliarvostettua ilmastonmuutostaistelussa ja sen ympärillä käytävässä keskustelussa. – Sähköntuotannon lisäksi myös lämmitys tulisi dekarbonisoida, Hirvonen sanoo.

Suomen sähköntuotannosta, joka on suuruudeltaan noin 80 TWh, on iso osa melko puhtaasti toteutettua.
– Suurin piirtein saman verran on erityyppisten kiinteistöjen lämmityskuorma. Se muodostaa isomman ja haastavamman urakan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja hiilineutraaliuden saavuttamisen kannalta, toteaa Hirvonen.

 

Jussi HirvonenSeminaarin puheenjohtajana toimii Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Energianhallinnan markkinat painottuvat koko ajan enemmän keskitetyistä järjestelmistä (esim. kaukolämpö) hajautettuihin järjestelmiin. Hajautetuilla järjestelmillä tarkoitetaan kiinteistökohtaisia lämmön- ja sähköntuotannon ratkaisuja, esim. aurinkopaneelien käyttöä yhdistettynä aiemmin valittuun lämmitysmuotoon. Uusiin järjestelmiin siirtyminen vaatii uusia liiketoimintamalleja ja investointeja. Investoijana on yhä useammin kuluttaj

Energia-ala kehittyy – kuluttaja hyötyy ja kiinteistöjen ylläpitoon saadaan kestävyyttä

Uusien järjestelmien rinnalla perinteiset keskitetyt lämmitysmuodot jatkavat kehittymistä. Kehityksen edellytyksenä on alan perinteisten ja uusien toimijoiden sekä asiakkaidensa ennakkoluuloton ja avoin yhteistyö. Tästä muutoksesta kertoo seminaarissa Elenia Lämpö Oy:n asiakkuus- ja kehitysjohtaja Tero Holappa.

– Asiakkaan kanssa käytävä avoin keskustelu luo positiivisen kierteen kumppanuuden rakentumiselle, Holapan mukaan asiakaslupausten lunastaminen on ikään kuin jatkuva rakennus- ja remonttihanke, jossa tulevaisuuden epävarmuus ja monet mahdollisuudet kääntyvät parhaassa tapauksessa yhteiseksi kumppanuuden voimavaraksi.

Kysy lisää.

Heidi Leskinen
Heidi Leskinen
asiakkuuspäällikkö
043 825 9179