Hyppää pääsisältöön
nps 2018

Innolink toteutti AEL:n toimeksiannosta syksyllä 2018 tutkimuksen, jolla selvitettiin asiakkaiden kokemuksia AEL:n toiminnan eri osa-alueista sekä asiakasprosessin solmupisteistä.

Tutkimus tehtiin osaksi sähköpostikyselynä ja osaksi puhelinhaastatteluna, joka osoittautui huomattavasti paremmaksi tavaksi. Sähköpostikyselyn vastausprosentti jäi kuuteen, kun taas puhelinhaastattelun vastausprosentti oli 45.

Tutkimuksen tulokset auttavat osaltaan meitä ohjaamaan toimintaamme entistä asiakasläheisemmäksi.

Tutkimuksen tulos kertoo: AEL:n NPS-indeksi on erinomainen

78 prosenttia vastaajista kertoi tuntevansa AEL:n palvelutarjonnan melko tai erittäin hyvin. 96 prosenttia vastaajista voisi ajatella AEL:ää palveluntarjoajana, kun tarvitsee seuraavan kerran koulutuspalveluja. Kokonaisarvosanaksi AEL sai 4 (asteikolla 1–5).

AEL:n NPS-suositteluindeksi 56 on erinomainen. NPS-indeksin skaala on -100 – +100. NPS (Net Promoting Score) vastaa kysymykseen, kuinka suurella todennäköisyydellä asiakkaat suosittelisivat oman kokemuksensa perusteella AEL:ää kollegalleen. Se kertoo, mitä asiakkaat ajattelevat yrityksen brändistä ja tuotteista.

AEL on asiantunteva, luotettava ja joustava

Tutkimuksen avointen kysymysten vastauksista nousivat esiin keskeisimmät sanat, joilla useimmat asiakkaat AEL:ää kuvaavat. Sanapilvestä erottuvat seuraavat sanat: luotettava, asiantunteva, joustava, ammattitaitoinen, osaava, ystävällinen, monipuolinen ja laadukas. Asiakkaamme pitävät tärkeimpänä koulutuksesta saatavaa hyötyä ja asiakastarpeen ymmärtämistä.

Yksittäisistä vastauksista nousivat esille esimerkiksi

  • monipuolinen koulutustarjonta
  • yhteyshenkilö, jonka kautta asiat sujuvat helposti, yhden luukun periaatteella
  • yhteistyö on toimivaa
  • koulutukset hyviä ja laadukkaita, kouluttajat asiantuntevia.

Mistä asiakkaat saavat tietoa AEL:stä?

Suuri osa (56,5 %) asiakkaista kertoi saavansa tietoa AEL:stä omalta yhteyshenkilöltään. Seuraavaksi suurin tiedonsaantikanava on AEL:n kotisivut (47,8 % vastaajista). Sen jälkeen tulevat muun muassa työpaikan henkilöstöhallinto, sähköpostimarkkinointi sekä esitteet.

Kysy lisää.

Sanna Taavila
Sanna Taavila
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
050 523 2664